Skontaktuj się z nami

Kompleksowe spojrzenie na organizację zakupów pośrednich w Twojej firmie

Zdobądź pełen obraz procesu zakupowego w swojej firmie oraz wiedzę jak najlepiej go zoptymalizować.

wsparcie działu zakupów przy tworzeniu i wdrażaniu strategii zakupowych oraz zarządzanie kategoriami zakupowymi przez ekspertów Marketplanet

realizowania wybranych postępowań zakupowych za pomocą eRFX oraz eAukcji wraz z rekomendacją ekspertów Marketplanet

wypracowanie dobrych praktyk w poszczególnych działach przedsiębiorstwa poprzez wyznaczenia mierzalnych celów i kluczowych wskaźników efektywności

warsztaty i szkolenia z technik zarządzania zakupami

zarządzanie bazą dostawców, ocena współpracy i ryzyk, budowanie relacji z kluczowymi kontrahentami

zarządzanie wydatkami w organizacji - optymalizacja struktur wydatków i redukcja kosztów dla poszczególnych kategorii zakupowych

Zoptymalizuj zakupy pośrednie w Twojej firmie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dlaczego Marketplanet

 • Szybki zwrot z inwestycji
 • Ograniczanie kosztów zakupowych
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • Mniej czasu poświęcanego na selekcję i ocenę ofert
 • Efektywne monitorowanie procesów związanych z realizacją zamówień
 • Większa zyskowność przedsiębiorstwa
 • Know-how
 • Ograniczenie nakładów na przetwarzanie dokumentów biznesowych, szybki dostęp do dokumentacji, automatyczna archiwizacja
 • Efektywna praca grupowa nad przetwarzanymi dokumentami
 • Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu
 • Standaryzacja procesu zakupowego w ramach organizacji

Finanse

Menadżer

Organizacja

Anna Jurkowska

Starszy konsultant

Mail: anna.jurkowska@marketplanet.pl

tel. + 48 798 989 215

©2018 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

Paulina Wawrzkiewicz

Konsultant

Mail: paulina.wawrzkiewicz@marketplanet.pl

tel. + 48 504 137 161

Zapraszamy do kontaktu

Realizacja pojedynczych postępowań sourcingowych

 • Realizowania wybranych postępowań zakupowych za pomocą eRFX oraz eAukcji wraz z rekomendacją ekspertów Marketplanet
 • potrzebujesz wesprzeć bieżące działania zakupowe przez przeprowadzenie konkretnych postepowań lub zarządzanie daną kategorią zakupową
 • chcesz wykorzystać istniejącą bazę kwalifikowanych dostawców, a nie tworzyć
Usługi:
Jeśli:

Szkolenia zakupowe

 • zarządzanie procesem zakupowym Purchase to Pay
 • analiza kosztów (TCO)
 • zarządzanie kategorią asortymentową
 • strategiczne zarządzanie zakupami
 • strategie i negocjacje zakupowe
 • ocena i zarządzanie dostawcami

Jeśli:

 • chcesz rozwijać umiejętności zakupowe
 • poznać, jak efektywniej zarządzać procesem zakupowym
 • dowiedzieć się jak zastosować teorię w praktyce
 • wymienić się doświadczeniami z praktykami
 • usprawnić swoją pracę poprzez poznanie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań w obszarze Source to Pay

Oferujemy:

Optymalizacja kosztów (TCO)

Doradztwo merytoryczne w zakresie optymalizacji procesu TCO obejmujące:

 • produktu/usługi
 • dostawców
 • firmy/organizacji
 • danych

Analizę procesu generowania kosztów w wielu wymiarach:

Określenie optymalnego procesu TCO w organizacji:

 • planowanie potrzeb
 • powiązania między zasobami, a potrzebami
 • decyzje budżetowe w zakresie utrzymania i inwestycji

Jeśli:

 • chcesz przeprowadzić analizę kosztów i struktury wydatków w firmie wraz z rekomendacją optymalizacji
 • dążysz do standaryzacji procedur zakupowych i potrzebujesz wsparcia
 • nie wiesz jak efektywnie zarządzać popytem w twojej firmie
 • chcesz się przyjrzeć fragmentowi lub całości procesu zakupowego i go usprawnić

Oferujemy:

Zarządzanie dostawcami

 • Zwiększenie bazy dostawców
 • Zbadanie rynku dostawców
 • Segmentacja i ewaluacja dostawców
 • Elektroniczna komunikacja z dostawcami
 • Budowanie strategii zarządzania dostawcami
 • tracisz czasz na poszukiwanie nowych dostawców
 • potrzebujesz usprawnić proces oceny i kwalifikacji dostawców
 • komunikacja z dostawcami odbywa się głównie telefonicznie i mailowo
 • nie masz kontroli nad małymi zakupami
 • chcesz ograniczyć koszty związane z pozyskiwaniem dostawców
Oferujemy:
Jeśli:

Optymalizacja procesu zakupowego

 • identyfikacja realnych potrzeb zakupowych organizacji
 • optymalizacja zarządzania zakupami
 • określenie roli zakupów w firmie
 • zdefiniowanie realnych i mierzalnych celi dla działu zakupów

Oferujemy:

Jeśli:

 • chcesz wygenerować oszczędności
 • chcesz podnieść wskaźnik rentowności, wartości i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • wypracować optymalną strategię zakupową

Automatyzacja postępowań zakupowych

 • kompleksową strategię pozyskiwania dostawców do poszczególnych procesów zakupowych (sourcing strategiczny)
 • potrzebujesz analizy potrzeb zakupowych w organizacji
 • chcesz zredukować koszty w obszarze zakupów i zidentyfikować potencjał oszczędności
 • potrzebujesz zidentyfikować realne potrzeby zakupowe organizacji, szanse i zagrożenia w obszarze zakupów
 • planujesz zautomatyzować (zelektronizować) postępowania zakupowe
Oferujemy:
Jeśli