O wadze i roli funkcji zakupowej mówimy w Marketplanet od 20 lat. W obliczu ostatnich miesięcy znacznie częściej koncentrujemy się na takich obszarach jak zapewnienie ciągłości dostaw, poszukiwanie nowych ich źródeł, substytucja, elektroniczna komunikacja z rynkiem dostaw, TCO umów zakupowych. Powyższe wyzwania wymusiły w przedsiębiorstwach konieczność ponownego przyjrzenia się funkcji zakupowej (bywa, że pierwszego).

Marketplanet wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom uruchamia produkt doradczy, którego celem jest szybka diagnoza obecnego stanu organizacji zakupowej.
Oferta obejmuje 2-dniową analizę w 6 kluczowych obszarach funkcji zakupowej.
Szybka diagnoza będzie oparta o zebrane dane w ramach prowadzonych warsztatów z przedstawicielami poszczególnych obszarów. Pozyskane informacje posłużą w ramach analizy dla wskazania luk procesowych i organizacyjnych, które w konsekwencji mogą być wykorzystane jako potencjalne dźwignie dla poprawy efektywności.

Marketplanet od 20 lat wspólnie ze swoimi Klientami rozwija nowoczesne procesy i narzędzia IT wspierające działalność zakupową firm. Pomagamy organizacjom wdrażać i rozwijać narzędzia wsparcia w procesach zakupowych z uwzględnieniem całego spektrum wartości i wyzwań przed którymi stoją nasi Klienci.

OBSZARY ANALIZY PROCESU ZAKUPOWEGO

Poziom dostosowania struktury

obszar 1

obszar 2

obszar 3

Jakość procedur zakupowych

Przebieg procesów zakupowych

Wolumen zakupów i kluczowe kategorie

obszar 4

obszar 5

obszar 6

Zarządzanie bazą dostawców

Wsparcie zakupów narzędziami IT

Istotne obszary analizy procesu zakupowego, ze wskazaniem kluczowych obszarów z punktu widzenia poszukiwania potencjału poprawy efektywności zakupów


Poziom dostosowania struktury organizacyjnej
1


Przebieg procesów
zakupowych
2


Jakość procedur
zakupowych

3


Spójność kategoryzacji asortymentowej
4


Wolumeny i częstotliwość zakupów
5


Zarządzanie kosztami
i specyfikacjami
6


Zarządzanie bazą
dostawców
7


Rozwój strategii
zakupowych
8


Rozwój relacji
z dostawcami
9


Wsparcie zakupów narzędziami IT
10


Kompetencje
pracowników
11

PRODUKTY USŁUGI

Mapa potrzeb zawierająca potencjał poprawy efektywności kosztowej i / lub organizacyjnej.
Analiza będzie zestawieniem zakresów działań z przypisaniem ich istotności dla potencjalnych zmian i rekomendacji.

ANALIZA
istotnych luk w kontekście badanych obszarów

REKOMENDACJE
zmian dla poprawy efektywności

PLAN DZIAŁAŃ
dla wdrożenia zmian

Rekomendacje wskazujące m.in. korzyści synergii, szacowania efektów organizacyjnych i kosztowych wynikających z realizacji rekomendacji.
Rekomendacje zostaną również wsparte szacunkiem potencjału korzyści w relacji do skali przetwarzanego strumienia dokumentów oraz wymiaru wartości zawieranych transakcji zakupu.

Ramowy harmonogram wdrażania rekomendacji ze wskazaniem
na kolejność ich implementacji.

HARMONOGRAM i CENA

Zebranie informacji poprzez przeprowadzenie 2 spotkań warsztatowych oraz przegląd procedur/regulacji istotnych w kluczowych 6 obszarach analizy procesu zakupowego.
Po przeprowadzeniu spotkań warsztatowych
zebrane informacje poddane zostaną weryfikacji.

Podczas weryfikacji materiału, ekspert Marketplanet będzie kontaktował się z wyznaczonymi osobami z danego obszaru celem uzupełniania i wyjaśnienia.
Po zweryfikowaniu informacji
stworzona zostanie mapa działań dla potencjalnych zmian i rekomendacji.

METODOLOGIA

HARMONOGRAM

CENA

2 DNI: zebranie informacji poprzez przeprowadzenie 2 spotkań warsztatowych oraz ankiety

2 DNI: weryfikacja i analiza zebranego materiału

2 DNI: stworzenie mapy działań dla potencjalnych zmian i rekomendacji
[przekazanie analizy, rekomendacji i planu działań w formie prezentacji]

Istnieje możliwość rozliczenia kosztów wykonania analizy do przyszłych projektów, które będą wynikały z rekomendacji i planu działań.

ANALIZA PROCESÓW oraz REKOMENDACJE USPRAWNIEŃ
z PLANEM DZIAŁAŃ dostosowywane są indywidualnie do Klienta.

Grzegorz Filipowski

Dyrektor Działu Doradztwa w Marketplanet


Doświadczony doradca i praktyk zakupowy, realizujący projekty i strategie w wielu branżach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w procesach restrukturyzacji grup kapitałowych w obszarze Source to Pay. Swoje doświadczenie zdobywał prowadząc projekty restrukturyzacyjno-wdrożeniowe, w branży gazowniczej, paliwowej, energetycznej oraz wydobywczej min. dla KGHM, PKN Orlen, Energa Operator, Gaz-System, PGNiG S.A, PGE. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcje menedżerskie w Biurze Zakupów Centralnych jako kierownik projektu restrukturyzacji zakupów grupy kapitałowej PGNiG S.A. Ukończył wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest także Certyfikowanym Członkiem Chartered Institute of Purchasing and Supply.

Henryk Tylkowski

Partner w Marketplanet


Ekspert, trener i doradca w zakresie optymalizacji procesów produkcji, zarządzania portfolio dostawców oraz strategicznego zarządzania zakupami w branżach mechaniczna, elektroniczna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Posiada ekspercką wiedzę w takich obszarach jak:

- Zarządzanie zmianą w zakupach strategicznych

- Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem narzędzi wsparcia IT

- Optymalizacja i organizacja procesów technologicznych w skali produkcji prototypowej jednostkowej oraz masowej

- Automatyzacja oraz optymalizacja procesów produkcji masowej

- Wdrażanie systemów jakości ISO 9000


NASI EKSPERCI

Dlaczego Marketplanet

Od 20 lat doradzamy, wspieramy i koordynujemy projekty zakupowe w sektorach takich jak telekomunikacja, górnictwo,
energia, gaz, petrochemia, retail, farmacja i produkcja, a także w sektorze publicznym i FMCG.
W Marketplanet projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania B2B w obszarze zarządzania zakupami, automatyzacji procesu Purchase to Pay (P2P) i elektronizacji
oraz obsługujemy internetowy rynek OnePlace dla przedsiębiorstw.
W naszej strefie biznesowej łączymy ze sobą dostawców i kupców oraz zapewniamy stały zdalny dialog biznesowy.
Do tej pory:

przeprowadziliśmy ponad 130 000 postępowań zakupowych


zbudowaliśmy strefę kilkuset tysięcy dostawców z 236 branż w jednym miejscu


obsługujemy zakupy o wartości ponad 25 mld złotych rocznie


wypracowujemy dla naszych Klientów oszczędności w wysokości ponad 2,5 mld złotych rocznie

Wszystko to w ramach kompleksowego zarządzania zakupami, automatyzacji w obszarze P2P i elektronizacji wspieranej przez technologię i innowacyjność, jaką zapewnia Marketplanet.

 • Szybki zwrot z inwestycji
 • Obniżenie kosztów zakupu materiałów i usług
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych
 • Mniej czasu poświęcanego
  na rozliczenie i weryfikację zamówień, faktur, odbiorów
 • Efektywne monitorowanie procesów
 • Zarządzanie zespołem
 • Strategiczne zarządzanie zakupami
 • Wykorzystanie narzędzi i systemów IT
 • Ograniczenie nakładów na przetwarzanie dokumentów biznesowych, szybki dostęp
  do dokumentacji, automatyczna archiwizacja
 • Efektywną pracę grupową nad przetwarzanymi dokumentami
 • Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu
 • Standaryzację procesu zakupowego
 • Outsourcing funkcji zakupowej

Finanse

Menadżer

Organizacja

Zapewniamy:

Zapewniamy:

Zapewniamy:

ZAMÓW DIAGNOZĘ

Efektywnie zarządzaj zakupami


Dyrektor Działu Doradztwa
[email protected]
+48 504 201 075


Partner
[email protected]
+48 503 071 448

Henryk Tylkowski

Grzegorz Filipowski

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami: