e-Aukcje

Kompleksowo wspieramy, szkolimy
i doradzamy jak uwolnić potencjał Twojego obszaru zakupów w firmie.
Prowadzimy organizacje
od etapu pojawienia się potrzeby, po realizację zamówienia.


Naszym celem jest efektywne zarządzanie kosztami oraz zwiększenie wartości Twojej firmy.

Oferujemy szeroki zakres usług i narzędzi
w modelach bezpiecznego przeprowadzenia Klienta w świat wykorzystania e-Aukcji.


Generujemy oszczędności.


Prowadzimy projekty zakupowe.


Skontaktuj się z nami


Zyskaj korzyści finansowe
i przejrzystość prowadzonych działań
Skróć czas na negocjacje, ocenę
i wybór ofert
Zwiększ rywalizację wśród
oferentów
Zapraszaj do aukcji oferentów
z dowolnego miejsca na świecie
Efektywnie weryfikuj ceny rynkowe produktów i usług

- nasze rozwiązania i wsparcie

Twoje wyzwania zakupowe

WYBIERZ MODEL e-AUKCJI
aby kupować i sprzedawać w czasie rzeczywistym

AUKCJA DYNAMICZNA

CENA
Spada zgodnie ze składanymi ofertami
OFERTOWANIE

Każda oferta danego oferenta musi być lepsza od poprzedniej
KRYTERIA WYŁANIANIA DOSTAWCY
Według najlepszej ceny, ilości, wzór matematyczny z wagami poszczególnych kryteriów
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Obniżenie cen u wszystkich dostawców oraz redukcja różnicy pomiędzy najdroższym,
a najtańszym

AUKCJA ANGIELSKA

AUKCJA JAPOŃSKA

Zorganizuj e-Aukcję
Zorganizuj e-Aukcję
Zorganizuj e-Aukcję

CENA
Spada zgodnie ze składanymi ofertami
OFERTOWANIE

Każda oferta musi być lepsza
niż prowadząca oferta
KRYTERIA WYŁANIANIA DOSTAWCY
Na podstawie najlepszej
ceny i ilości [ Możliwość częściowego
przyznania zwycięstwa ]
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Badanie poziomu marży konkretnego dostawcy w aukcji angielskiej może się nie udać

CENA
Spada systematycznie
do momentu zaakceptowania
OFERTOWANIE

Oferta cenowa musi być zaakceptowana przez oferenta
KRYTERIA WYŁANIANIA DOSTAWCY
Wygrywa ten oferent, który potwierdzi jako ostatni proponowaną przez system cenę
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Nie pozwala oferentowi zorientować się czy jest więcej oferentów
niż on sam

• Oferujemy usługi prowadzenia e-Aukcji w imieniu kupującego pod jego nadzorem merytorycznym • Udostępniamy Klientom Platformę aukcyjną
• Zapewniamy szkolenie użytkowników oraz wsparcie techniczne

FAKTY O AUKCJACH ELEKTRONICZNYCH

Nasi Klienci rocznie realizują ponad 10 000 e-Aukcji

Osiągają oszczędności średnio na poziomie 10-35% w stosunku do pierwotnej wartości składanych ofert w jednym zdarzeniu aukcyjnym

Oszczędzają czas przeznaczony na negocjacjeFunkcjonalności e-Aukcji:


Aukcja jako autonomiczne zdarzenie negocjacyjne
Aukcja jako przedłużenie procesu elektronicznego zapytania ofertowego
Dostępne modele aukcji: aukcja angielska, dynamiczna lub japońska
Budowa szablonów strategii negocjacji w aukcjach elektronicznych
Podgląd przebiegu aukcji w czasie rzeczywistym – panel obserwatora i operatora aukcji
Dostępność przeprowadzenia aukcji wieloparametrowej (z różnymi kryteriami oceny ofert)
Automatyczna wstępna konfiguracja aukcji na podstawie informacji zgromadzonych w procesie RFX

TRADYCYJNE NEGOCJACJE vs. AUKCJE ELEKTRONICZNE

 • Jednoczesne negocjacje z wieloma kontrahentami, krótszy czas negocjacji
 • Szeroki dostęp do składania ofert, bez ograniczeń geograficznych
 • Znacząca redukcja zaangażowania zasobów ludzkich
 • Neutralność negocjacji na różnych poziomach stosowanych technik negocjacji, większy komfort dla oferentów, mechanizm dogrywek efektywnym narzędziem poprawy konkurencyjności ofert
 • Automatyzacja zbierania danych o przebiegu negocjacji elektronicznych

e-Aukcje

Tradycyjne negocjacje

 • Konieczność indywidualnych negocjacji z każdym kontrahentem
 • Ograniczona liczba oferentów, najczęściej bliskich geograficznie
 • Duże zaangażowanie zasobów ludzkich
 • Negocjacje obarczone ryzykiem manipulacji psychologicznej przez oferenta
 • Konieczność dokumentowania przebiegu negocjacji
 • Jednoczesne negocjacje z wieloma kontrahentami, krótszy czas negocjacji

 • Szeroki dostęp do składania ofert, bez ograniczeń geograficznych

 • Znacząca redukcja zaangażowania zasobów ludzkich
 • Neutralność negocjacji na różnych poziomach stosowanych technik negocjacji, większy komfort dla oferentów, mechanizm dogrywek efektywnym narzędziem poprawy konkurencyjności ofert
 • Automatyzacja zbierania danych o przebiegu negocjacji elektronicznych

e-Aukcje

Tradycyjne negocjacje

 • Konieczność indywidualnych negocjacji z każdym kontrahentem
 • Ograniczona liczba oferentów, najczęściej bliskich geograficznie
 • Duże zaangażowanie zasobów ludzkich
 • Negocjacje obarczone ryzykiem manipulacji psychologicznej przez oferenta • Konieczność dokumentowania przebiegu negocjacji

KIEDY WARTO SIĘGNĄĆ PO AUKCJE

DEFINIOWALNOŚĆ [STANDARYZACJA] PRODUKTU / USŁUGI

KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU
BRAK BARIER WYJŚCIA

WOLUMEN ZAKUPÓW
TRENDY CENOWE NA RYNKUMIERZALNE KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW

Produkt lub usługa musi dać się określić w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy jasno i dokładnie wiedzieli co jest przedmiotem aukcji
(np. w przypadku papieru należy określić format, białość, klasę, gramaturę itp., lub podać określoną markę i oznaczenie danego producenta).

Rynek jest konkurencyjny, co oznacza, że jest wielu konkurujących ze sobą dostawców, brak zmowy rynkowej lub podmiotu dominującego na rynku, umowy globalne nie ograniczają możliwości wyboru.

✓ Dotychczasowy dostawca nie stworzył barier wyjścia z obecnych relacji
, takich jak: koszty związane ze zmianą asortymentu, klauzule kontraktowe (kary umowne) itd.

✓ Zakupy (w przypadku produktów o niskiej wartości) nie są incydentalne, wolumen pozwala dostawcy złożyć atrakcyjną ofertę.


✓ Wysokie prawdopodobieństwo, że obecne ceny są wyższe, niż bieżące ceny na rynku.


✓ Decyzje co do wyboru dostawcy podejmuje się na bazie mierzalnych kryteriów, takich jak warunki cenowe, płatności, warunki dostawy, warunki serwisu, gwarancji itd.Produkt lub usługa musi dać się określić w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy jasno i dokładnie wiedzieli co jest przedmiotem aukcji
(np. w przypadku papieru należy określić format, białość, klasę, gramaturę itp., lub podać określoną markę i oznaczenie danego producenta).

Rynek jest konkurencyjny, co oznacza, że jest wielu konkurujących ze sobą dostawców, brak zmowy rynkowej lub podmiotu dominującego na rynku, umowy globalne nie ograniczają możliwości wyboru.
✓ Dotychczasowy dostawca nie stworzył barier wyjścia z obecnych relacji
, takich jak: koszty związane ze zmianą asortymentu, klauzule kontraktowe (kary umowne) itd.

✓ Zakupy (w przypadku produktów o niskiej wartości) nie są incydentalne, wolumen pozwala dostawcy złożyć atrakcyjną ofertę.


✓ Wysokie prawdopodobieństwo, że obecne ceny są wyższe, niż bieżące ceny na rynku.

✓ Decyzje co do wyboru dostawcy podejmuje się na bazie mierzalnych kryteriów, takich jak warunki cenowe, płatności, warunki dostawy, warunki serwisu, gwarancji itd.Charaketystyka

Warunek

DEFINIOWALNOŚĆ [STANDARYZACJA] PRODUKTU / USŁUGI

KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU

BRAK BARIER WYJŚCIA

WOLUMEN ZAKUPÓW

TRENDY CENOWE NA RYNKU

MIERZALNE KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW

KATEGORIE ZAKUPOWE
O WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA e-AUKCJI

✓ ZAKUP, SPRZEDAŻ, WYNAJEM AUT
[ FLOTA ]

✓ SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚĆI

✓ USŁUGI FINANSOWE
[ LEASING, UBEZPIECZENIA, KREDYTY ]

✓ AUKCJE WYPRZEDAŻOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI

✓ WYPRZEDAŻ ZAPASÓW I MATERIAŁÓW ZBĘDNYCH

✓ USŁUGI SERWISOWE I ZEWNĘTRZNE

✓ OCHRONA OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ

✓ ARTYKUŁY BHP i PPOŻ

✓ USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

✓ SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE

✓ MEBLE BIUROWE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

✓ ARTYKUŁY BIUROWE

✓ USŁUGI - W TYM REMONTY, ADAPTACJE

✓ SPRZĄTANIE POWIERZCHNI BIUROWYCH, TERENÓW ZIELONYCH

✓ POLIGRAFIA, DRUKOWANE MATERIAŁY PROMOCYJNE

Klienci o nas

Eksperci Marketplanet wykonali obsługę aukcji elektronicznych w ilości 765 aukcji o wartości wolumenu ponad 105 mln PLN.
Przeprowadzone z sukcesem aukcje dotyczyły
zakupu usług, materiałów, do celów marketingowych, inwestycyjnych, szkoleniowych.

Dyrektor w firmie z branży telekomunikacyjnej

Na aukcji licytacji podlegało wiele kryteriów oceny oferty o charakterze cenowym i pozacenowym. Efektem aukcji elektronicznych były oszczędności rzędu 34% od pierwotnej, kilkumilionowej wartości najkorzystniejszej oferty.
Niniejszym potwierdzamy profesjonalne wykonanie przeprowadzenia aukcji przez Marketplanet oraz sprawowania technicznej kontroli nad jej przebiegiem.

Dyrektor zakupów w dużym koncernie wydobywczym

Marketplanet w sposób w pełni profesjonalny, rzetelny i terminowy zrealizowało aukcje elektroniczne.
Przedmiotem ostatnio organizowanej aukcji były produkty poligraficzne.

Kierownik zakupów
w firmie z branży finansowej

Dzięki zleceniu realizacji postępowań i e-Aukcji zakupowych konsultantom Marketplanet zaoszczędziliśmy średnio 35%
w stosunku do cen wyjściowych.

Procurement manager
w dużej firmie z branży retail

Eksperci Marketplanet z sukcesem przeprowadzili aukcje elektroniczne oraz sprawowali stałą i należytą kontrolę nad poprawnością ich przebiegu.
Profesjonalnie organizowane aukcje w ostatnim czasie dotyczyły dostawy papieru biurowego dla całej grupy.

Dyrektor ds. logistyki w firmie
z branży farmaceutycznej

Usługa przeprowadzenia czterech aukcji elektronicznych zgodnie z Ustawą Pzp
została wykonana przez Marketplanet w sposób należyty i z dołożeniem wszelkiej staranności.

Przedmiotem wspomnianych aukcji były materiały eksploatacyjne i biurowe.

Z-ca Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego
w administracji publicznej

Dlaczego Marketplanet

Od ponad 19 lat doradzamy, wspieramy i koordynujemy projekty zakupowe w sektorach takich jak telekomunikacja, górnictwo,
energia, gaz, petrochemia, retail, farmacja i produkcja, a także w sektorze publicznym i FMCG.
Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania B2B w obszarze zarządzania zakupami, automatyzacji procesu Purchase to Pay (P2P) i elektronizacji, oraz obsługujemy internetowy rynek OnePlace dla przedsiębiorstw. W naszej strefie biznesowej łączymy ze sobą dostawców i kupców oraz zapewniamy stały zdalny dialog biznesowy.
Do tej pory:

przeprowadziliśmy ponad 130 000 postępowań zakupowych


zbudowaliśmy strefę kilkuset tysięcy dostawców z 236 branż w jednym miejscu


obsługujemy zakupy o wartości ponad 25 mld złotych rocznie


wypracowujemy dla naszych Klientów oszczędności w wysokości ponad 2,5 mld złotych rocznie

Wszystko to w ramach kompleksowego zarządzania zakupami, automatyzacji w obszarze P2P i elektronizacji wspieranej przez technologię i innowacyjność, jaką zapewnia Marketplanet.

Efektywnie zarządzaj zakupami

Uwolnij potencjał swojego
obszaru P2P

Skontaktuj się z nami


Dyrektor Działu Doradztwa
grzegorz.filipowski@marketplanet.pl
+48 504 201 075

Henryk Tylkowski


Partner
henryk.tylkowski@marketplanet.pl
+48 503 071 448

Grzegorz Filipowski