GDZIE

online

cykl 4 spotkań

KIEDY

11:00

START

Panel Ekspertów Pzp

ZAREJESTRUJ SIĘ NA PANEL: STANDARDY PRACY

PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE

czystą esencję wiedzy, praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w przygotowaniu się do pełnej elektronizacji zamówień publicznych oraz do zmian jakie niesie za sobą nowa ustawa Pzp.


Panel ekspertów Pzp to cykl bezpłatnych spotkań online dedykowanych wszystkim Podmiotom objętym ustawą Pzp, które chcą poznać praktyczne podejście oraz doświadczenia innych zamawiających, ekspertów Pzp do pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych: pod kątem zakupów, technologii oraz prawa


Posłuchaj najlepszych ekspertów oraz praktyków zamówień publicznych.


Panel 2

Standardy pracy w zamówieniach publicznych (technologia)

Panel 1

Pełna elektronizacja: dobre praktyki

OBEJRZYJ NAGRANIE

18 września 2020 r. / godz. 11.00

ZAREJESTRUJ SIĘ

Panel 3

Elektroniczne zamówienia publiczne (podejście paperless)

19 października 2020 r. / godz. 11.00

ZAREJESTRUJ SIĘ

Panel 4

Nowa ustawa Pzp – rozporządzenia

18 listopada 2020 r. / godz. 11.00

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAGADNIENIA PANELU STANDARDY PRACY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  • Narzędzia wspierające elektronizację: Centralna Platforma, miniPortal, platformy komercyjne;
  • Stan informatyzacji w sektorze publicznym;
  • Jak dobrać narzędzie wspierające elektronizację zamówień publicznych;
  • Kompetencje osób pracujących w zamówieniach publicznych;
  • Bezpieczeństwo systemów;
  • Kompleksowość rozwiązania – ekosystem narzędzi w zamówieniach publicznych.

PANELIŚCI

AGATA HRYC-LĄD

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, autorka specjalistycznych publikacji m.in. w Portalu Zamówień Publicznych

ŁUKASZ KORBA

Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Urząd m.st. Warszawy. Od blisko 20 lat zajmuje się optymalizacją i elektronizacją procesów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

AGATA SMERD

Przez lata związana z zamówieniami w branży infrastrukturalnej, autorka specjalistycznych publikacji m.in. w Portalu Zamówień Publicznych

JOANNA PRESZ-KRÓL

Radca prawny, partner zarządzający Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI

Prawnik, autor komentarzy do ustawy Pzp

GRZEGORZ BASIŃSKI

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne (Odział Świętokrzyski)

TOMASZ KRZYŻANOWSKI

Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

PIOTR KALIŃSKI

Członek Zarządu, Marketplanet

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Pozostało zatem jeszcze trochę czasu, który zarówno zamawiający, jak i wykonawcy powinni wykorzystać na zapoznanie się z nową regulacją i dostosowanie się do jej wymogów.


Rynek publiczny czeka rewolucyjna zmiana, do której wszyscy wykonawcy i zamawiający muszą się dobrze przygotować. Nowa ustawa zawiera bowiem ponad 600 przepisów (obecna – zaledwie nieco ponad 200). Nowe Prawo zamówień publicznych ma być źródłem licznych usprawnień dla zamawiających i wykonawców oraz służyć zwiększeniu konkurencyjności i dostępu do zamówień. Przewidziano w nim rozwiązania kładące nacisk na skrupulatniejsze niż dotychczas przygotowanie zamówienia (analiza potrzeb zamawiającego), ale też wprowadzono pewne uproszczenia proceduralne.


W nowej ustawie w szczególności w zmieniony sposób uregulowano procedurę przygotowania i przeprowadzenia postępowania dla zamówień poniżej progów unijnych (w tym nowy tryb – tzw. tryb podstawowy), częściowo dopuszczono negocjacje treści oferty po jej złożeniu, zapisano inne podejście do kształtowania umów przez zamawiających, zakładające większą równowagę między stronami (klauzule abuzywne, klauzule obowiązkowe, waloryzacja), znacznie rozszerzono środki ochrony prawnej, a także wprowadzono przepisy koncyliacyjne (ugodowe rozwiązywanie sporów).

BĄDŹ GOTOWY DO ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zarejestruj się:

©2020 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

online – przed Twoim komputerem

GDZIE

KIEDY

18. 08. 2020

18. 09. 2020

19. 10. 2020

18. 11. 2020

START

11:00

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas na pzp@marketplanet.pl - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

1. Wybierz panel, który Cię interesuje lub zarejestruj się na wszystkie

2. Zarezerwujemy dla Ciebie miejsce. Na dzień przed panelem otrzymasz przypomnienie.


ZAREJESTRUJ SIĘ NA PANEL: STANDARDY PRACY